pakrikai


pakrikai
helter-skelter

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • pakrikai — pakrikai̇̃ prv. Karei̇̃viai tráukėsi pakrikai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • pakrikas — pãkrikas, à adj. (3b) 1. išdrikęs, išsisklaidęs: Jei dalgis be lanketo, pjaunant būs pakrikà pradalgė Varn. Pãkrikus šniūrus suranguok į rangus! NdŽ. pakrikaĩ adv.: Pakrikaĩ rugius pjauna, kad verta į dirvą Varn. Kap tu čia šiaudus palikai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • betvarkėlis — betvar̃kėlis, ė smob. (1) žr. betvarkis: Tai betvar̃kėlis – pas jį an kiemo viskas pakrikai sumesta Mrj. Paskutinė apsileidėlė, betvar̃kėlė Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kreikinys — kreikinỹs sm. (3b) kas išdraikyta, sumaišyta, draikalas, painiava: Didelis kreikinỹs, kad visa sumaišyta, sujaukta J(Škn). Koks čia kreikinỹs: kanapiai, rugiai, šiaudai pakrikai susidraikę, pakreikti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • menturė — mentùrė sf. (2) žr. menturis: 1. R284, K. 2. N Brokštelį turiam, tik mentùrė parskilusi Trg. 3. Šakos ant stiebo išsidėsto ne menturėmis, bet pakrikai rš. Kai kurių augalų žiedo dalių ratai (menturės) yra vienas nuo kito šiek tiek atitolę J.Dag …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mėtyti — mėtyti, o, ė iter. mesti. 1. SD31,147,331, K svaidyti, mėčioti (šalin, žemėn, į ką): Niekas pinigų an kelio nemėto Ds. Akmenimis mėtau, žudau, užmušu R339. Ei, mėtė, baidė mane motynėlė raudonais obuolėliais JD1250. Kad jau gerai išgerdavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pagrigai — pagrigaĩ adv. = pakrikai: Šaukštai pamesti pagrigaĩ, t. y. pakleimu J …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakrigiai — pakrigiaĩ adv. pakrikai, padrikai: Pakrigiaĩ sukirto rugius, kaip reiks besupaikstyti (surinkti)! Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakrikum — pakrìkum adv. toli vienas nuo kito, pakrikai: Pakrìkum anų gyvenimai Grdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • parjodinėti — 1. intr. parjoti pakrikai, ne būriu: Jau parjodinėja naktigonykai namo Db. 2. tr. parbaigti jodinėjant: Žirgelį tą vieną turėjo ir tą patį jau parjodinėjo JD1222. jodinėti; apjodinėti; įjodinėti; išjodinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paskaida — 2 pãskaida adv., paskaida NdŽ paskidai, pakrikai: Pãskaida rugius pjaunam į dirvą, į pradalgę Kltn …   Dictionary of the Lithuanian Language